Seminaria

Seminarium Naukowe

W dniu 14 stycznia 2020r. roku o godz. 9:00 w Auli WIP im. Józefa Kuczewskiego (budynek 18) odbędzie będzie Seminarium Naukowe, na którym referat wygłoszą:

prof. Taras Hutsol
oraz
prof. Oleg Kuchera

z Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (Ukraina)

Tematyka wiodąca Seminarium będzie obejmowała produkcję biomasy pochodzenia rolniczego na Ukrainie w kontekście stabilności potencjału energetycznego we wschodniej i centralnej części Europy 

 

Serdecznie zapraszam pracowników Wydziału.

 
Zastępca Dyrektora
Instytutu Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Marek Gaworski, prof. SGGW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -