Seminaria

INVITATION FOR SEMINAR

It is the invitation to participate in the scientific and practical 1st seminar on «Agrobiomass of Ukraine for power potential of Central and Eastern Europe», which will be held on January 14th, 2020 in the Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Poland.

Principal scientific areas of the Seminar include following areas:

  • Formation of scientific and technological bases of the agrobiomass torrefaction process;
  • Development of automation systems for planting energy crops;
  • Formation of organizational and economic mechanisms for development of renewable energy sources;
  • Legal and organizational support for the certification of biomass and biofuels in Ukraine;
  • Agrobiological and technological aspects of formation on productivity of energy crops;
  • Topic issues in the training of professionals in the energy sphere.

The seminar will be held at the Institute of Mechanical Engineering, Waraw University of Life Sciences – SGGW

Address: Nowoursynowska str. 164, 02-787 Warsaw, Poland

Registration: January 14th, 2020, from 8.45 to 9.00

Seminar starts at 9.00 am

Conference languages: Polish, Ukrainian, English

 

Professor Tomasz Nurek
Head of Institute of Mechanical Engineering
Warsaw University of Life Sciences
Warsaw, Poland

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -