Monitorowanie losów absolwenta WIP

Studiowałeś/łaś na Wydziale Inżynierii Produkcji (dawniej Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej) 30, 20, 10, lat czy rok temu? 

Szanowni Państwo,
Drodzy Absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji

Pragnąc podtrzymać więzi z wszystkimi absolwentami opuszczającymi mury naszego Wydziału, zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji

Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt z dużą grupą absolwentów różnych pokoleń przyczyni się do budowania systematycznej i efektywnej współpracy. Absolwenci, znając aktualną sytuację Uczelni oraz Wydziału, mogą być jego emisariuszami skutecznie wspierając różnorodne przedsięwzięcia swojej Alma Mater.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działającym od kilkunastu lat BIUREM KARIER I MONITOROWANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW, pomaga studentom/absolwentom w znalezieniu ciekawej pracy, a Pracodawcom ułatwia dostęp do studentów SGGW.

 Podziel się z nami swoją historią, napisz do nas! Do wspomnień dołącz zdjęcia!

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -