Bez kategorii

Nowe laboratorium systemów fotowoltaicznych
Bez kategorii / Ogłoszenia

Nowe laboratorium systemów fotowoltaicznych

W ramach współpracy z firmą Edison Energia Sp. z o.o. w Katedrze Podstaw Inżynierii i Energetyki powstało nowoczesne laboratorium systemów fotowoltaicznych. Firma wybudowała dwie wiaty, na których umieszczone są panele […]

Stypendium z tytułu zakwaterowania
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Stypendium z tytułu zakwaterowania

Z uwagi na różną sytuację studentów związaną z zamieszkaniem w domu studenckim lub innym obiekcie od dnia 1 czerwca 2020 r., studentom, którzy mieli przyznane stypendium socjalne w zwiększonej wysokości […]

Letnia sesja egzaminacyjna
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Letnia sesja egzaminacyjna

Nowe terminy sesji letniej i sesji poprawkowej w roku 2019/2020. Więcej szczegółów w załączniku http://  

Egzamin końcowy z języka obcego
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Egzamin końcowy z języka obcego

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID–19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie – w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia dwie opcje harmonogramu końcowego egzaminu z języków obcych w […]

Termin składania prac dyplomowych
Bez kategorii

Termin składania prac dyplomowych

Uwaga Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia   Informujemy, że w sprawie składania prac dyplomowych obowiązuje w dalszym ciągu Regulamin Studiów wg którego prace dyplomowe należy złożyć do […]

Sukces z natury
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Sukces z natury

Ciekawy projekt dla ambitnych studentów   W ramach projektu oferujemy: –doradztwo zawodowe,  –test osobowości TZO (stworzony przez naukowców pod polski rynek pracy uświadomi preferowane style pracy, da wskazówki, jak być bardziej efektywnym, […]

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.
Bez kategorii

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.

Szanowni Studenci,zgodnie z zarządzeniem JM Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. przedstawiam harmonogram zajęć, dla których efekty uczenia się nie mogą zostać osiągnięte przy […]

Praktyki zawodowe
Bez kategorii

Praktyki zawodowe

Na stronie Praktyki zawodowe zostały zamieszczone aktualne informacje dotyczące odbywania praktyk w 2020 r.

Pliki do pobrania
Bez kategorii / Dla pracowników / Dla studentów

Pliki do pobrania

Wystąpiła awaria systemu. W wyniku awarii została ograniczona liczba plików do pobrania. Systematycznie problem będzie rozwiązywany. Do czasu rozwiązania problemu proszę szukać plików na odpowiednich stronach.    

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -