Dla kandydatów

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Studia podyplomowe

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomił od 1 października 2013 roku trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, […]

Studia doktoranckie – studia III stopnia
Studia doktoranckie

Studia doktoranckie – studia III stopnia

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW prowadzone są w dziedzinie: nauki rolnicze, w dyscyplinie: inżynieria rolnicza trwają cztery lata. Uczestnikiem Studiów może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy […]

Studia II stopnia
Studia II stopnia

Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW studia II stopnia prowadzone są na trzech kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Systemów Biotechnicznych oraz Technologie Energii Odnawialnej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci […]

Technika Rolnicza i Leśna
Kierunki kształcenia

Technika Rolnicza i Leśna

Absolwenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna mogą ubiegać się o dyplom inżyniera europejskiego (EUR ING), przyznawany przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), który bardzo ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. W celu uzyskania dyplomu inżyniera europejskiego należy udokumentować praktykę zawodową (zaliczane są także praktyki zagraniczne odbywane w trakcie studiów) i zdać egzamin z języka obcego uznany przez FEANI.

Technologie Energii Odnawialnej
Kierunki kształcenia

Technologie Energii Odnawialnej

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiony został makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej. W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to […]

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kierunki kształcenia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym uruchomionym w roku akademickim 1999/2000. Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nabywają wiedzę z nauk technicznych, rolniczych, leśnych i ekonomicznych w […]

II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs BHP

II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 14 maja 2010r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. […]

Studia I stopnia
Studia I stopnia

Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW studia I stopnia prowadzone są na trzech kierunkach Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Systemów Biotechnicznych oraz Technologie Energii Odnawialnej. Po ukończeniu […]

Zarządzanie w Energetyce
Studia podyplomowe

Zarządzanie w Energetyce

Wydział Inżynierii Produkcji prowadzi studia podyplomowe „Zarządzanie w Energetyce” Celem studiów jest uzupełnianie wiedzy niezbędnej do rozwoju zawodowego kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za planowanie zrównoważonego […]

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs BHP

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 15 maja 2008r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -