Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – rok akademicki 2014/15
Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – rok akademicki 2014/15

Uruchomiony został System Obsługi Kandydata. Kandydaci na studia stacjonarne stacjonarne II stopnia mogą rejestrować się w systemie do dnia 1 lutego 2015r. do godz. 24.00 Kwalifikacja kandydatów na studia II […]

II edycja studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”
Rekrutacja

II edycja studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchamia od 1 października 2014 roku drugą edycję trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia […]

Rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie w Energetyce
Rekrutacja

Rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie w Energetyce

Wydział Inżynierii Produkcji prowadzi rekrutację na VII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie w Energetyce, które odbędą się w roku akademickim 2014/2015 (10.10.2014 r. – 15.05.2015 r.) Celem studiów jest uzupełnianie wiedzy […]

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2014/15
Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2014/15

We wrześniu 2014r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2014/15. Studia niestacjonarne I stopnia Przyjęcie kandydatów na studia niestacjonarne I […]

Rekrutacja 2014 na Stacjonarne Studia Doktoranckie
Rekrutacja / Studia doktoranckie

Rekrutacja 2014 na Stacjonarne Studia Doktoranckie

Z dniem 1.10.2014 r. planuje się uruchomienie na Wydziale Inżynierii Produkcji Stacjonarnych Studiów Doktoranckich. Studia będą trwać 4 lata od daty ich rozpoczęcia. Uczestnikiem studiów może być osoba posiadająca tytuł […]

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15
Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15

1 czerwca 2014r. uruchomiony został do rejestracji System Obsługi Kandydata. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz na niestacjonarne II stopnia mogą rejestrować się w rekrutacji zasadniczej do […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -