Studia I stopnia

Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW studia I stopnia prowadzone są na trzech kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Systemów Biotechnicznych oraz Technologie Energii Odnawialnej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent […]