Studia II stopnia

Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW studia II stopnia prowadzone są na trzech kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Systemów Biotechnicznych oraz Technologie Energii Odnawialnej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci […]