Nauka

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej
Publikacje

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej

Wraz z nowym rokiem nakładem wydawnictwa SGGW ukazał się pierwszy tom podręcznika „Urządzenia techniczne w produkcji leśnej” pt. „Urządzenia do hodowli i ochrony lasu”. Autorami podręcznika są Jerzy Więsik i […]

Wizyta naukowa w Akdeniz University w Antalii
Wizyty naukowe

Wizyta naukowa w Akdeniz University w Antalii

W dniach 26.12-30.12.2010 dr inż. Piotr Borowski przebywał na Akdeniz University w Antalii, gdzie prowadził seminaria naukowe dla profesorów i kadry zarządzającej Faculty of Agriculture z zakresu pozyskiwania środków unijnych. […]

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej
Wizyty naukowe

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej

W dniu 6 grudnia przebywali na Wydziale Inżynierii Produkcji dr Michael Knaus z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Trewirze (Niemcy) oraz Berk Kucukkara z Uniwersytetu Akdeniz w Antalii (Turcja). Wizyta została […]

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)
Wizyty naukowe

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)

W dniach 13.09-17.09.2010 Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski, Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. inż. Tomasz Nurek oraz dr inż. Piotr Borowski przebywali z wizytą na […]

Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej
Publikacje

Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej

Pod koniec 2009 roku Wydawnictwo SGGW wydało drukiem podręcznik „Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej” autorstwa Agnieszki Kalety i Krzysztofa Górnickiego, pracowników Zakładu Podstaw Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Produkcji […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KMRiL

Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych

17 września 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego własnego pt. „Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych”, nr N309 093737, […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KPI

Diagnostyka urządzeń i systemów niekonwencjonalnego zasilania energią

Celem projektu badawczego było opracowanie procedury diagnostycznej oceny i jakości funkcjonowania systemu zasilania energią cieplną wykorzystującego źródła odnawialne. W roku 1999 kontynuowano analizę normalizacji w zakresie badań instalacji słonecznych (ISO […]

Projekty badawcze KMRiL / Projekty badawcze KPI

Identyfikacja parametryczna jako metoda diagnostyki hybrydowych systemów zasilania energią odnawialną

Projekt badawczy Nr N N313 033336 2009-12 realizowany w Zakładzie Gospodarki Energetycznej finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Chochowski Naukowym celem podjętych badań […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KMRiL

Opracowanie wielowariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej

4 października 2007 r. rozpoczęła się realizacja trzyletniego projektu badawczego pt. „Opracowanie wielowariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej”, wykonywanego w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ-MNiSW-1/3/2006 pt. „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Sektor biopaliw transportowych w Polsce w kontekście nowych uwarunkowań UE

Osią całej pracy będzie wskaźnik NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy), którego obligatoryjności nie było w Dyrektywie 2003/30/EC, a co znajdować się będzie prawdopodobnie w nowej Dyrektywie. Celem naukowym projektu jest analiza […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -