Projekty badawcze KOIP

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Tematyka: Zainteresowanie ochroną środowiska zaczęło się jeszcze w latach 70. ub. stulecia, po pierwszym kryzysie energetycznym oraz opracowaniu Raportu o Środowisku dla elitarnego Klubu Rzymskiego. Na początku ub. dekady powstały […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Sektor biopaliw transportowych w Polsce w kontekście nowych uwarunkowań UE

Osią całej pracy będzie wskaźnik NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy), którego obligatoryjności nie było w Dyrektywie 2003/30/EC, a co znajdować się będzie prawdopodobnie w nowej Dyrektywie. Celem naukowym projektu jest analiza […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym

30.06.2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego własnego pt. „Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym”, Nr N N112 120935 , finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Badania procesu spalania oleju rzepakowego i jego mieszanin z dodatkami w komorze badawczej, przy zmiennych parametrach powietrza i doprowadzenia paliwa (Common Rail)

07 listopada 2006 roku rozpoczęła się realizacja projektu badawczego pt. „Badania procesu spalania oleju rzepakowego i jego mieszanin z dodatkami w komorze badawczej, przy zmiennych parametrach powietrza i doprowadzenia paliwa […]

Projekty badawcze KOIP

Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolnych

07 listopada 2007 roku rozpoczęła się realizacja projektu rozwojowego pt. „Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolnych”, nr R1003703, finansowanego ze środków Ministerstwo Nauki […]

Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym

16 września 2008 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego promotorskiego N N509 290535, pt. „Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -