Publikacje

Marketing w elektroenergetyce
Ogłoszenia / Publikacje

Marketing w elektroenergetyce

Wydawnictwo Delfin wydało książkę pt. “Marketing w elektroenergetyce”, której autorami są Franciszek Krawiec i Stella Krawiec W literaturze istnieje niewiele pozycji dotyczących marketingu w elektroenergetyce. Monografia stanowi syntetyczne opracowanie o […]

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym
Ogłoszenia / Publikacje

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Wydawnictwo Difin wydało książkę pt. “Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym”, której autorem jest prof. dr hab. Franciszek Krawiec z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP W dobie  kryzysu energetycznego, konkurencyjność w […]

Zarządzanie projektem
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie projektem

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne wydało podręcznik pt. “Zarządzanie projektem”, którego współautorem jest dr inż. Henryk Roszkowski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, […]

Zarządzanie produkcją i usługami
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie produkcją i usługami

“Zarządzanie produkcją i usługami” to podręcznik akademicki wydany w 2014r. przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, […]

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce
Ogłoszenia / Publikacje

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Przy współudziale pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, ukazała się monografia “Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce” (ang. “Influence of CO2 emissions reduction on functioning the […]

Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji  pasz  i karm
Ogłoszenia / Publikacje

Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji pasz i karm

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Karmy dla Zwierząt Towarzyszących pod red. K. Zawiślaka i P. Sobczaka wydało monografię pt. “Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji  pasz  i karm. Wybrane […]

Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms
Ogłoszenia / Publikacje

Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms

Nakładem “Wydawnictwa SGGW” ukazała się monografia „Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms” pod redakcją prof. Agnieszki Kalety  W monografii przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Publikacje

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został kolejny numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering). Spis treści BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of wheel passage […]

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce
Publikacje

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce

W inżynierii rolniczej i agrofizyce pomiary stanowią podstawę do zdobywania danych  wykorzystywanych zarówno w procesach modelowania jak i planowania eksperymentu. W podręczniku omówiono metody pomiarowe wybranych wielkości nieelektrycznych (pomiar temperatury, […]

Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej
Publikacje

Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej

Wydawnictwo ITP wydało drukiem monografię  „Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej”, której współautorem jest Adam Świętochowski, pracownik Zakładu Maszyn Rolniczych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW Monografia jest wynikiem pracy badawczej […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -