Wizyty naukowe

Wizyta studentów z Iowa State University (USA)
Wizyty naukowe

Wizyta studentów z Iowa State University (USA)

W piątek 16 maja 2014 r. gościła na Wydziale Inżynierii Produkcji grupa studentów z Iowa State University (USA). Spotkanie na Wydziale zorganizował doktor Piotr Borowski, który oprowadził gości po Wydziale, […]

Wizyta dr. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja)
Wizyty naukowe

Wizyta dr. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja)

W dniu 18 maja 2012 na zaproszenie doktora Piotra Borowskiego gościł na naszym Wydziale dr hab. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja). Podczas wizyty dr Yıldırım uczestniczył w Dniach […]

Wykłady prof. F. Krawca na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach
Wizyty naukowe

Wykłady prof. F. Krawca na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach

W dniach 12-13 kwietnia 2012r. prof. Franciszek Krawiec przebywał z wizytą i wygłosił dwa wykłady dla studentów oraz pracowników Wydziału Energetyki i Mechaniki Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach k/Lwowa (Ukraina): […]

Wizyta naukowa w Akdeniz University w Antalii
Wizyty naukowe

Wizyta naukowa w Akdeniz University w Antalii

W dniach 26.12-30.12.2010 dr inż. Piotr Borowski przebywał na Akdeniz University w Antalii, gdzie prowadził seminaria naukowe dla profesorów i kadry zarządzającej Faculty of Agriculture z zakresu pozyskiwania środków unijnych. […]

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej
Wizyty naukowe

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej

W dniu 6 grudnia przebywali na Wydziale Inżynierii Produkcji dr Michael Knaus z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Trewirze (Niemcy) oraz Berk Kucukkara z Uniwersytetu Akdeniz w Antalii (Turcja). Wizyta została […]

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)
Wizyty naukowe

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)

W dniach 13.09-17.09.2010 Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski, Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. inż. Tomasz Nurek oraz dr inż. Piotr Borowski przebywali z wizytą na […]

Wizyta Profesora Wiktora Efimova Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu
Programy europejskie / Studia wymienne / Wizyty naukowe

Wizyta Profesora Wiktora Efimova Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu

W dniu 21 listopada 2009r. mieliśmy przyjemność gościć na naszym Wydziale Profesora Wiktora Efimova, Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu. Podczas wizyty Rektor Efimov spotkał się z władzami Wydziału […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -