Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Jan Pabis
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Jan Pabis

Profesor Jan Pabis (1931-2017) – ceniony dydaktyk, specjalista w zakresie suszarnictwa warzyw i owoców, przechowalnictwa produktów rolniczych, techniki cieplnej, techniki rolniczej i ogrodniczej. Profesor Jan Pabis urodził się 19 stycznia […]

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun (1929 – 2018) jest specjalistą z zakresu maszyn i urządzeń w mechanizacji produkcji zwierzęcej, był zatrudniony w Katedrze Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa SGGW w […]

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – profesor nauk rolniczych, wieloletni nauczyciel akademicki Szkoły Główenej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prodziekan i dziekan kilku kadencji na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej, […]

Doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski (1918 – 2015)
Sylwetki pracowników

Doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski (1918 – 2015)

Dnia 9 stycznia 2015 roku zmarł doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Urodził się 20 kwietnia 1918 roku w […]

prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki

Profesor Alojzy Skrobacki studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1960 – 1965, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie mechanizacji rolnictwa. Bezpośrednio […]

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)

Dr hab. inż. Stefan Piotrowski urodził się 15 maja 1936 r. w Krynicy w woj. białostockim. W roku 1953 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim. W roku 1955 podjął studia […]

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. nadzw. SGGW
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. nadzw. SGGW

Janusz Fryderyk Sztyber urodził się l stycznia 1940 roku w Nowym Dworze (woj. podlaskie). W 1958 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej i w tym samym roku podjął studia […]

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)

Dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW, przed przejściem z dniem 1 października 2010 r. na emeryturę był zatrudniony w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego […]

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec

Prof. dr hab. Franciszek Krawiec urodził się 10 września 1939 roku w Niżborgu Starym w byłym województwie tarnopolskim. Po ukończeniu Technikum Handlowego w 1958 roku, podjął studia w Wyższej Szkole […]

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski

Prof. dr hab. Zbigniew Majewski urodził się 19 marca 1940 roku w Warszawie. Studia wyższe ukończył w roku 1964 na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -