Dydaktyka

Jakość kształcenia

Dokumenty Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dokumenty dotyczące Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Procedury Instrukcje Formularze Inne Procedury Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Instrukcje Systemu Zapewnienia i […]

Dydaktyka

Standardy kształcenia i programy studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji

Standard kształcenia na Wydziale dla poszczególnych kierunków studiów: Standard TRiL Standard TEO Standard ZIP Plik ze standardem kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna […]

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia TRiL TEO ZIP ISB Technika Rolnicza i Leśna Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Sylabusy – studia niestacjonarne II stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia niestacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych II stopnia TEO ZIP TRiL   Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku […]

Sylabusy – studia niestacjonarne I stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia niestacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych I stopnia TEO ZIP TRiL Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (studia […]

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia TEO ZIP TRiL   Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna […]

Dydaktyka / Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Stosując zalecenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji poniżej zamieszczone zostały ogólnodostępne dokumenty związane m.in. z kierunkowymi efektami kształcenia, kierunkowymi planami studiów czy opisami modułów kształcenia. ISB […]

Jakość kształcenia

Strategia Wydziału Inżynierii Produkcji

Strategia Wydziału została opracowana jako konsekwencja obowiązującej strategii Uczelni. Mieści się ona w pełni w założeniach zawartych w Strategii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011 – 2020, […]

Jakość kształcenia

Misja Wydziału Inżynierii Produkcji

Misją Wydziału Inżynierii Produkcji jest, zgodnie z misją SGGW służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, a w sposób szczególny, zapewnienie warunków koniecznych do realizacji postulatu rozwijania gospodarki opartej na […]

Jakość kształcenia

Polityka jakości

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dąży konsekwentnie do podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Podstawą […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -