Dydaktyka / Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Stosując zalecenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji poniżej zamieszczone zostały ogólnodostępne dokumenty związane m.in. z kierunkowymi efektami kształcenia, kierunkowymi planami studiów czy opisami modułów kształcenia. ISB […]