Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia TRiL TEO ZIP ISB Technika Rolnicza i Leśna Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Sylabusy – studia niestacjonarne II stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia niestacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych II stopnia TEO ZIP TRiL   Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku […]

Sylabusy – studia niestacjonarne I stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia niestacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych I stopnia TEO ZIP TRiL Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (studia […]

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia
Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia TEO ZIP TRiL   Technologie Energii Odnawialnej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technika Rolnicza i Leśna Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -