Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKIZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI(obowiązują od marca 2017r.) Specjalizacja – Zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa Scharakteryzuj źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Omów istotę i narzędzia analizy finansowej przedsiębiorstw. […]

Nowe wytyczne dotyczące prac dyplomowych w SGGW – obowiązują od 1 czerwca 2016r.
Egzamin dyplomowy / Ogłoszenia dla studentów

Nowe wytyczne dotyczące prac dyplomowych w SGGW – obowiązują od 1 czerwca 2016r.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zarządzeniem nr 34 z dnia 01 czerwca2016 r. wprowadził nowe „Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nowe […]

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKIZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 47 pytań Analiza mikrootoczenia i otoczenia konkurencyjne przedsiębiorstwa. Charakterystyka pojęć rozmytych. Co oznacza pojęcie błędu ex ente i ex […]

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 Omówić podstawowe składowe systemów energetycznych (elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego) i ich funkcje. Omówić […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TEO studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy / Egzaminy i zaliczenia

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TEO studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STUDIA NIESTACJONARNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Co to jest SPBT? Co określa audyt energetyczny budynku? Na czym polega ochrona cieplna budynku? Czym […]

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego
Egzamin dyplomowy

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z regulaminem studiów oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: […]

Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Zasady rozliczenia semestru i uzyskanie wpisu na semestr następny Rozliczenie semestru dokonywane jest na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). 2. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe. 3. Typowe układy zasilania energią elektryczną […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) –  TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY Wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych obecnie i w 2020 r. Wpływ estrów na prace silnika […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Co to jest SPBT? Co określa audyt energetyczny budynku? Na czym polega ochrona cieplna budynku? Czym są mostki termiczne […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -