Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność systemy techniczne i informatyczne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność systemy techniczne i informatyczne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Inżynieria Systemów Biotechnicznych Specjalność: systemy techniczne i informatyczne Scharakteryzować pojęcie model matematyczny. Wymienić rodzaje modułów wykorzystywanych w sterownikach PLC Podać różnice pomiędzy wydajnością teoretyczną a praktyczną […]

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność eksploatacja maszyn i pojazdów
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność eksploatacja maszyn i pojazdów

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Inżynieria Systemów Biotechnicznych Specjalność: eksploatacja maszyn i pojazdów Scharakteryzować promieniowanie mikrofalowe. Omówić zastosowanie w przemyśle spożywczym. Wymienić rodzaje obróbki drewna cięciem, czym się różnią? Na czym […]

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB przedmioty ogólne i kierunkowe
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB przedmioty ogólne i kierunkowe

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Inżynieria Systemów Biotechnicznych Przedmioty ogólne i kierunkowe Jaki wpływ wywiera węgiel na strukturę i własności stali węglowych? Omówić pojęcie agroekologia i wyjaśnić co to jest agroekosystem? […]

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKIZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI(obowiązują od marca 2017r.) Specjalizacja – Zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa Scharakteryzuj źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Omów istotę i narzędzia analizy finansowej przedsiębiorstw. […]

Nowe wytyczne dotyczące prac dyplomowych w SGGW – obowiązują od 1 czerwca 2016r.
Egzamin dyplomowy / Ogłoszenia dla studentów

Nowe wytyczne dotyczące prac dyplomowych w SGGW – obowiązują od 1 czerwca 2016r.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zarządzeniem nr 34 z dnia 01 czerwca2016 r. wprowadził nowe „Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nowe […]

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKIZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 47 pytań Analiza mikrootoczenia i otoczenia konkurencyjne przedsiębiorstwa. Charakterystyka pojęć rozmytych. Co oznacza pojęcie błędu ex ente i ex […]

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 Omówić podstawowe składowe systemów energetycznych (elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego) i ich funkcje. Omówić […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TEO studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy / Egzaminy i zaliczenia

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TEO studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STUDIA NIESTACJONARNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Co to jest SPBT? Co określa audyt energetyczny budynku? Na czym polega ochrona cieplna budynku? Czym […]

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego
Egzamin dyplomowy

Warunki złożenia pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z regulaminem studiów SGGW w Warszawie oraz planem studiów, po zakończeniu ostatniego semestru studiów student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do […]

Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Zasady rozliczenia semestru i uzyskanie wpisu na semestr następny Rozliczenie semestru dokonywane jest na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -