Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). 2. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe. 3. Typowe układy zasilania energią elektryczną […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) –  TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY Wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych obecnie i w 2020 r. Wpływ estrów na prace silnika […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (wszystkie specjalności) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKITECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNYDLA WSZYSTKICH STUDENTÓW Co to jest SPBT? Co określa audyt energetyczny budynku? Na czym polega ochrona cieplna budynku? Czym są mostki termiczne […]

Zagadnienia na egzamin magisterski – TEO studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – TEO studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 50 pytań (obowiązują od semestru letniego 2012/13) Proszę podać główne założenia teorii predykcji. Co to jest prognoza? Proszę […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TRiL studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – TRiL studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – NIESTACJONARNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań 1. Amortyzacja środków trwałych. 2. Charakterystyka maszyn stosowanych w technologii zbioru zielonek. 3. […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia niestacjonarne (10 semestrów)
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia niestacjonarne (10 semestrów)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – NIESTACJONARNE (10 SEMESTRÓW) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 73 pytań 1. Amortyzacja środków trwałych. 2. Bilans przedsiębiorstwa. 3. Burza mózgów jako […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia stacjonarne i niestacjonarne (nowy)
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski – ZIP studia stacjonarne i niestacjonarne (nowy)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE i NIESTACJONARNE (nowy) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań 1. Amortyzacja środków trwałych. 2. Bilans przedsiębiorstwa. 3. Burza mózgów […]

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia niestacjonarne
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STUDIA NIESTACJONARNE (87 pytań) Na egzaminie student losuje dwa pytania – jedno pytanie z zestawu nr 1 i jedno pytanie […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski TRiL
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski TRiL

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań 1.               Amortyzacja środków trwałych.2.               Budowa i działanie kolumny rektyfikacyjnej.3.               Budowa i działanie pasteryzatora (wymiennika ciepła […]

Zagadnienia na egzamin magisterski TRiL
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski TRiL

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 50 pytań Przedmioty kierunkowe 1.               Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procedurze certyfikacyjnej wyrobu.2.               Badania jakości pracy […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -