Okiem studenta

Wydział Inżynierii Produkcji patronem Dni SGGW
Okiem studenta

Wydział Inżynierii Produkcji patronem Dni SGGW

Wydział Inżynierii Produkcji był patronem tegorocznego święta uczelni. W ramach pikniku odbywającego się w dniach 17-18 maja, wszystkie Wydziały zaprezentowały bogatą ofertę nowoczesnych urządzeń i technologii wykorzystywanych w praktyce.  Dużym […]

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Kozienice
Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Kozienice

W dniu 25 października 2012 roku studenci 5-go semestru na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Kozienice. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach przedmiotu Zarządzanie Produkcją […]

Dni Wydziału 2012 oraz Konferencja Menedżer XXI wieku
Konferencje / Okiem studenta

Dni Wydziału 2012 oraz Konferencja Menedżer XXI wieku

W dniach 22-23 maja 2012 roku odbyły się Dni Wydziału Inżynierii Produkcji. W ramach tego wydarzenia 22 maja miała miejsce II Konferencja Menedżer XXI wieku oraz XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa […]

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2012”
Konferencje / Okiem studenta

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2012”

W dniach 23-24 kwietnia 2012 roku studenci naszego wydziału wzięli udział w Ogólnoukraińskiej studenckiej naukowo-technicznej konferencji „Pierwsze kroki w nauce – 2012” organizowanej przez Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Kamieńcu Podolskim razem […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2012
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2012

W dniach 24 – 25 kwietnia w Nitrze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studentów poświęconej najnowszym postępom w rolnictwie oraz inżynierii mechanicznej i odnawialnym źródłom energii. Jedynym reprezentantem z Wydziału Inżynierii […]

Wizyta maturzystów na Wydziale Inżynierii Produkcji
Materiały promocyjne / Okiem studenta

Wizyta maturzystów na Wydziale Inżynierii Produkcji

W ramach promocji Wydziału Inżynierii Produkcji, w sobotę 10 marca 2012 odbyło się spotkanie z maturzystami z Zespołu Szkół w Mrozach. Uczniowie przyjechali wraz z Dyrektorem Szkoły p. Marianną Bogusz […]

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011
Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011

W dniu 1 czerwca 2011r., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle Studenci na miejscu zapoznali się z […]

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”
Konferencje / Okiem studenta

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji” odbyła się 25 maja 2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło […]

Okiem studenta

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Od wielu lat Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie jest jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nagrodą w etapie centralnym są m.in. indeksy wyższych Uczelni. W dniu 15 […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010

W dniach 17.06 – 19.06.2010 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowea Studentów „Young Technologists Day 2010” organizowana na Słowackim Technicznym Uniwersytecie w Koszycach przez Wydział Technologii Produkcji z siedzibą […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -