Dla studentów

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”
Koła naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”

Opiekun:dr inż. Anna Maria Klepackae-mail: anna_klepacka@sggw.pl Programowe cele Koła Naukowego „Menedżer”Cele statutowe Koła Naukowego „Menedżer”: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów; pogłębianie wiedzy o ekonomii menedżerskiej i handlu; prowadzenie prac badawczych […]

Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Celem działalności Koła Naukowego WIP jest poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu mechanizacji rolnictwa i leśnictwa, zarządzania w sektorze rolnym i leśnym oraz energetyki lokalnej. Swoje zadania koło realizuje […]

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Informacja dotycząca praktyk zawodowych na kierunkach ZIP, TRiL, TEO – studia stacjonarne i niestacjonarne Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW Informacja ogólna Kontakt do pełnomocnika Dziennik, umowa, regulamin Miejsce praktyki odpowiadające wymogom […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010

W dniach 17.06 – 19.06.2010 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowea Studentów „Young Technologists Day 2010” organizowana na Słowackim Technicznym Uniwersytecie w Koszycach przez Wydział Technologii Produkcji z siedzibą […]

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010
Okiem studenta

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010

Elementem tradycji Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji jest zorganizowanie przez Samorząd Studentów Ogniska Wydziałowego, połączonego z wieloma konkursami, wspólną zabawą w rytm muzyki oraz innymi studenckimi atrakcjami. Do późnych godzin nocnych […]

Wydział Inżynierii Produkcji w czasie Dni SGGW 14-15 maja 2010
Okiem studenta

Wydział Inżynierii Produkcji w czasie Dni SGGW 14-15 maja 2010

Tradycją stało się organizowanie w połowie maja Dni SGGW, w czasie których Wydziały prezentują swoją ofertę edukacyjną. Podczas Dni SGGW uczniowie szkół średnich mieli okazję od podszewki poznać największą i […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2010
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2010

W dniach 28.04 – 29.04.2010 roku w Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze,  na Wydziale Inżynierii odbyła się Międzynarodowa Konferencja  Studentów. W konferencji uczestniczyło około pięćdziesięciu studentów ze Słowacji, Czech, Litwy, Bułgarii, […]

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – kwiecień 2010
Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – kwiecień 2010

W dniu 29 kwietnia br., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle. Wyjazd zorganizowany został wspólnie z Kołem […]

Pliki do pobrania
Bez kategorii / Dla pracowników / Dla studentów

Pliki do pobrania

Wystąpiła awaria systemu. W wyniku awarii została ograniczona liczba plików do pobrania. Systematycznie problem będzie rozwiązywany. Do czasu rozwiązania problemu proszę szukać plików na odpowiednich stronach.    

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -