Jubileusze i nagrody

Pracownik Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW dr inż. Tomasz Bakoń laureatem nagrody VERBA DOCENT
Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia dla pracowników

Pracownik Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW dr inż. Tomasz Bakoń laureatem nagrody VERBA DOCENT

W dniu 22 października 2014r. redakcja miesięcznika elektro.info po raz kolejny przyznała nagrody VERBA DOCENT, którymi honoruje autorów publikujących na łamach miesięcznika, którzy propagują wiedzę dotyczącą szeroko pojętej elektroenergetyki i […]

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków. Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków. Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza

18 września 2014r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyła się Konferencja naukowa „Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków” zorganizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza. W konferencji  i jubileuszu […]

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków – zaproszenie na konferencję z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Czesława Waszkiewicza
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków – zaproszenie na konferencję z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Czesława Waszkiewicza

Konferencja „Inżynieria Rolnicza w Polsce na przełomie wieków” organizowana z okazji 70-lecia prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza

Nagroda „AGROIMPULS” dla Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia

Nagroda „AGROIMPULS” dla Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, za opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu glebogyezarek,  kultywatorów i zbieraczy kamieni, w dniu 7 marca 2014r. przyznał Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych […]

Dyplom dla Wydziału Inżynierii Produkcji za Dzień Robotów w CNK
Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia

Dyplom dla Wydziału Inżynierii Produkcji za Dzień Robotów w CNK

Wydział Inżynierii Produkcji został uhonorowany Dyplomem Uznania za udział, entuzjazm i chęć dzielenia się ze zwiedzającymi pasją jaką jest robotyka. W Centrum Nauki Kopernik 30.11.2013 prezentowane były stanowiska laboratoryjne Zakładu […]

Jubileusz 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie
Jubileusze i nagrody

Jubileusz 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie

W dniach 4-7 listopada 2013 r. delegacja naszego Wydziału w składzie: dr hab. T. Nurek – dziekan WIP, prof. dr hab. A. Chochowski, dr hab. M. Gaworski, dr R. Sałat, […]

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Gminy Szczuczyn
Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Gminy Szczuczyn

Rada Miejska w Szczuczynie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku nadała prof. dr. hab. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Szczuczyn Profesor Czesław Waszkiewicz to rodowity Szczuczynianin, zamieszkały […]

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”
Jubileusze i nagrody / Seminaria

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”

W dniu 16 stycznia 2013 r.  w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji w ramach III Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”  odbyło się spotkanie z Januszem Borkowskim – wybitnym praktykiem, twórcą i właścicielem […]

Prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz oraz dr hab. Tomasz Nurek wyróżnieni podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu
Jubileusze i nagrody

Prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz oraz dr hab. Tomasz Nurek wyróżnieni podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2013r. odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu oraz III Konferencja „Drogi do AgroSukcesu”.  Organizatorami wydarzenia byli: SGGW, Stowarzyszenie […]

Odznaczenia dla pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji
Jubileusze i nagrody

Odznaczenia dla pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji

W dniu 10 stycznia 2013r. na uroczystym posiedzeniu Senatu, podczas uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa oraz dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW wręczono również […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -