Jubileusze i nagrody

Prof. dr hab. Stanisław Gach odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”
Jubileusze i nagrody

Prof. dr hab. Stanisław Gach odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”

Postanowieniem z dnia 1 października 2012r., profesor Stanisław Gach został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego „Złotym Krzyżem Zasługi”. W imieniu Prezydenta podczas uroczystości odznaczenie wręczył  prof. dr hab. […]

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego dla Profesora Czesława Waszkiewicza
Jubileusze i nagrody

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego dla Profesora Czesława Waszkiewicza

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Profesorowi Czesławowi Waszkiewiczowi Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie propagowania dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego.  

Prof. Czesław Waszkiewicz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Jubileusze i nagrody

Prof. Czesław Waszkiewicz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

3 października 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył prof. Czesława Waszkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

„Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Jubileusze i nagrody

„Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 20-21 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr hab. Alojzego Skrobackiego. Patronat honorowy nad konferencją […]

Tytuł „Promotora Energetyki Odnawialnej” dla prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego
Jubileusze i nagrody

Tytuł „Promotora Energetyki Odnawialnej” dla prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego

Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń zaszczytny tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” za 2010 r. przyznano  prof. dr hab. Andrzejowi Chochowskiemu ze Szkoły […]

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanowca
Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanowca

Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała prof. dr. hab. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowy Obywatel Ciechanowca. W uzasadnieniu do uchwały nadającej tytuł Honorowego Obywatela […]

Profesor Andrzej Chochowski Honorowym Profesorem Uczelni w Kijowie
Jubileusze i nagrody

Profesor Andrzej Chochowski Honorowym Profesorem Uczelni w Kijowie

21 grudnia 2011r. w Kijowie odbyła się uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi Chochowskiemu dyplomu Honorowego Profesora National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine przyznanego uchwałą Senatu z 23 listopada […]

Dyplom i medal fundacji im. Hanki Bożyk dla studentki WIP Aleksandry Hasny
Jubileusze i nagrody

Dyplom i medal fundacji im. Hanki Bożyk dla studentki WIP Aleksandry Hasny

Fundacja im. Hanki Bożyk popularyzuje ideę nagradzania osób ratujących życie ludzkie oraz spowodowanie, by przypadki pozytywne wzięły górę nad patologiami przytłaczającymi nas na co dzień. Fundacja im. Hanki Bożyk „Pogotowie […]

Profesor Czesław Waszkiewicz – ZŁOTY INŻYNIER 2010
Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz – ZŁOTY INŻYNIER 2010

W XVII edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, najstarszego – liczącego 145 lat, ukazującego się od 1866 roku polskiego czasopisma, kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie, prof. dr […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych”. Jubileusz 70-lecia dr hab. inż. Janusza Sztybera
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych”. Jubileusz 70-lecia dr hab. inż. Janusza Sztybera

W dniu 28września 2010r. na Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin dr hab. inż. Janusza Fryderyka Sztybera, prof. nadzw. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -