Katedra

Historia Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji
Katedra

Historia Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji

Historia Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji (KOiIP) związana jest z najnowszą historią Wydziału Inżynierii Produkcji (WIP) oraz z blisko 200-letnią historią Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mającą siedzibę w […]

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

I ETAP BUDOWY Niezwykle trudne warunki lokalowe Wydziału skłoniły władze dziekańskie do podjęcia starań o poprawę warunków pracy i studiowania. Dziekan Wydziału doc. dr hab. inż. Jerzy Więsik wspólnie z […]

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W 1977 roku, wraz z powołaniem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, został utworzony Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którym od początku do 31 stycznia 1989 roku kierował prof. dr hab. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -