Seminaria

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”
Jubileusze i nagrody / Seminaria

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”

W dniu 16 stycznia 2013 r.  w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji w ramach III Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”  odbyło się spotkanie z Januszem Borkowskim – wybitnym praktykiem, twórcą i właścicielem […]

Seminarium naukowe nt. „Unconventional Gas Challenges and Strategies”
Seminaria

Seminarium naukowe nt. „Unconventional Gas Challenges and Strategies”

29 maja 2012 roku odbyło się seminarium naukowe nt. „Unconventional Gas Challenges and Strategies”. Referat wygłosił Mr. Douglas Duncan. W prezentacji poruszone były kwestie oszacowania zasobów nieodkrytych jeszcze złóż gazu […]

Projekt iluminacji wybranych obiektów SGGW w ramach wykładu „Rzeźbienie światłem”
Seminaria

Projekt iluminacji wybranych obiektów SGGW w ramach wykładu „Rzeźbienie światłem”

10 stycznia 2012r. w czasie uroczystego wykładu zorganizowanego przez władze dziekańskie w ramach noworocznego spotkania z pracownikami Wydziału, prof. dr hab.  Wojciech Żagan (Wydział Elektryczny PW) przedstawił projekt iluminacji obiektów […]

III Sympozjum Doktorantów „Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki”
Seminaria

III Sympozjum Doktorantów „Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki”

W dniu 8 czerwca 2010r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie odbyło się III Sympozjum Dokrorantów WIP-SGGW i IA-PAN pod nazwą „Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki”. W dniu 8 […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -