Usługi

Stacja Kontroli Pojazdów
Usługi

Stacja Kontroli Pojazdów

PodstawowaStacja  Kontroli  Pojazdów  WX/072/Pul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawabudynek nr 20  Stacja prowadzi usługi  badania stanu technicznego pojazdów(przedłużanie ważności dowodów rejestracyjnych) Obowiązują ceny urzędowe:Rozp. Min. Infrastruktury Dz.U. 223 poz. 2261 z […]

Pomiary elektryczne
Usługi

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonywane przez uprawnionych specjalistów Oferujemy wykonanie przez uprawnionych specjalistów, pomiarów elektrycznych w zakresie prac: Pomiary rezystancji uziemień i izolacji Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku […]

Kurs pilarza – pilarz, drwal, operator pilarki
Usługi

Kurs pilarza – pilarz, drwal, operator pilarki

Zakład Mechanizacji Leśnictwa SGGW organizuje kurs pilarza dla drwali – operatorów pilarek spalinowych w zakresie wymaganym do wykonywania zawodu drwala i przyznania uprawnień do samodzielnego prowadzenia pozyskiwania drewna pilarkami łańcuchowymi […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -