Ogłoszenia dla pracowników

VI edycja konkursu w Programie LIDER
Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

VI edycja konkursu w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza szósty konkurs w Programie LIDER LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców (do 35 roku życia), którego celem jest poszerzenie kompetencji […]

X edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

X edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Trwa X edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku. Stypendia są […]

Rozwijanie współpracy w ramach programu COST – spotkanie informacyjne
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Rozwijanie współpracy w ramach programu COST – spotkanie informacyjne

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych zaprasza osoby zainteresowane rozwijaniem współpracy w ramach programu COST na spotkanie informacyjne. Planowany program spotkania: informacje ogólne o programie COST i nowych Akcjach – Profesor K. […]

Zapraszamy do udziału w webinarium „Komercjalizacja po nowemu”
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Zapraszamy do udziału w webinarium „Komercjalizacja po nowemu”

W związku ze zmianami w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizuje webinarium „Komercjalizacja po nowemu”. Seminarium online  prowadzone przez […]

Nabór  wniosków wstępnych w I międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET  FACCE SURPLUS
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie / Programy NCBiR

Nabór wniosków wstępnych w I międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS

7 stycznia 2015 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET  FACCE SURPLUS ,,SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”. Konkurs […]

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. […]

Wizyta w firmie Bednar Farm Machinery & Technology w Dlouhá Ves (Republika Czeska)
Ogłoszenia dla pracowników / Wizyty naukowe

Wizyta w firmie Bednar Farm Machinery & Technology w Dlouhá Ves (Republika Czeska)

W dniach 3-5 grudnia 2014 r. dr inż. Jacek Skudlarski przebywał z wizytą w firmie Bednar Farm Machinery & Technology, której zarząd znajduje się w Pradze, zaś zakład produkcyjny w […]

Nabór wniosków w ramach konkursu CORNET (COllective Research NETworking)
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków w ramach konkursu CORNET (COllective Research NETworking)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór do 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking). Zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie […]

Międzynarodowy konkurs dla naukowców FameLab Poland 2015
Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Międzynarodowy konkurs dla naukowców FameLab Poland 2015

Ruszyły zapisy do 4-tej polskiej edycji międzynarodowego konkursu FameLab. Zadaniem naukowców będzie opowiedzenie w trakcie 3 minut w interesujący sposób o tym, co ich pasjonuje w swojej codziennej pracy badawczej. […]

Profesor Aleksander Lisowski powołany na honorowego Redaktora Akademickiego w American Journal of Experimental Agriculture
Ogłoszenia dla pracowników

Profesor Aleksander Lisowski powołany na honorowego Redaktora Akademickiego w American Journal of Experimental Agriculture

Prof. dr hab. Aleksander Lisowski został powołany przez SCIENCEDOMAIN international na stanowisko honorowego Redaktora Akademickiego w czasopiśmie American Journal of Experimental Agriculture. American Journal of Experimental Agriculture jest to multidyscyplinarne […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -