Ogłoszenia dla studentów

Zdalnie czy stacjonarnie?
Ogłoszenia dla studentów

Zdalnie czy stacjonarnie?

W jakim trybie prowadzone będą zajęcia? W związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS-Co V-2 nauczanie kontaktowe w nadchodzącym roku akademickim zostanie częściowo zastąpione nauczaniem na odległość. Zajęcia dydaktyczne w […]

Zaliczenie praktyk
Ogłoszenia dla studentów

Zaliczenie praktyk

Zaliczenie praktyk studenckich (po III roku) odbędzie się w budynku 18, pok. 208 w godzinach 9.30-14.30 (każdego dnia) w/g następującego harmonogramu: 15 IX 2020 – kierunek TEO 16 IX 2020 […]

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe absolwentów TEO
Ogłoszenia dla studentów

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe absolwentów TEO

Przypominamy, że absolwenci kierunku Technologie Energii Odnawialnej mają ułatwioną ścieżkę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: – w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (rejestrację osób uprawnionych do sporządzania świadectw prowadzi Ministerstwo […]

Rekrutacja 2020/2021
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja 2020/2021

Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? Zarządzanie i Inżynieria Produkcji? Inżynieria Systemów Biotechnicznych? Technologie Energii Odnawialnej? Nieważne który z nich wybierzesz. Zostań WIPem. Obejrzyj film promujący nasz wydział https://www.youtube.com/watch?v=VqY4V18IqhM i […]

Praktyki Erasmus+
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Praktyki Erasmus+

Zainwestuj w siebie! Pojedź na praktyki jeszcze w te wakacje! Teraz czas na  PRAKTYKI! CO NALEŻY ZROBIĆ: 1 udokumentować znajomość języka na minimum poziomie B1 – certyfikat , lub wynik […]

Obrony prac dyplomowych
Ogłoszenia dla studentów

Obrony prac dyplomowych

Osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego w dniach 13-16.07 proszone są o zaopatrzenie się w sprzęt indywidualnej ochrony (ochronniki nosa i ust) oraz rękawiczki. Wydział zapewni ze swojej strony odpowiednie pomieszczenia […]

Stypendium z tytułu zakwaterowania
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Stypendium z tytułu zakwaterowania

Z uwagi na różną sytuację studentów związaną z zamieszkaniem w domu studenckim lub innym obiekcie od dnia 1 czerwca 2020 r., studentom, którzy mieli przyznane stypendium socjalne w zwiększonej wysokości […]

Letnia sesja egzaminacyjna
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Letnia sesja egzaminacyjna

Nowe terminy sesji letniej i sesji poprawkowej w roku 2019/2020. Więcej szczegółów w załączniku http://  

Egzamin z angielskiego 24.06.
Ogłoszenia dla studentów

Egzamin z angielskiego 24.06.

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: – FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ – LOGISTYKA – ZARZĄDZANIE – INFORMATYKA i EKONOMETRIA – TOWAROZNAWSTWO w BIOGOSPODARCE którzy nie będą mogli uczestniczyć 24 czerwca 2020 […]

Egzamin końcowy z języka obcego
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Egzamin końcowy z języka obcego

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID–19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie – w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia dwie opcje harmonogramu końcowego egzaminu z języków obcych w […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -