Ogłoszenia dla studentów

Badanie jakości zdalnego kształcenia
Ogłoszenia dla studentów

Badanie jakości zdalnego kształcenia

Szanowni Studenci,W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz został umieszczony na stronie internetowej […]

Sukces z natury
Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Sukces z natury

Ciekawy projekt dla ambitnych studentów   W ramach projektu oferujemy: –doradztwo zawodowe,  –test osobowości TZO (stworzony przez naukowców pod polski rynek pracy uświadomi preferowane style pracy, da wskazówki, jak być bardziej efektywnym, […]

Praktyki
Ogłoszenia dla studentów

Praktyki

Możliwość odbycia ciekawych praktyk w firmie FOTON TECHNIK. Więcej informacji na stronie firmy.  

Opłaty za akademik
Ogłoszenia dla studentów

Opłaty za akademik

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 41 Rektora Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie procedurytworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych w […]

Rekrutacja na staż do Mars Polska sp. z o.o.
Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja na staż do Mars Polska sp. z o.o.

Firma Mars Polska sp. z o. o. poszukuje studentów do atrakcyjnego programu stażowego w obszarze inżynierii produkcji. Nabór dotyczy:– Działu Utrzymania Ruchu (więcej informacji na stronie) – Działu Produkcji Mars Petcare […]

Języki  obce metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla studentów

Języki obce metodami zdalnymi

Realizacja zajęć z języków obcych Udostępniamy informację ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w sprawie realizacji zajęć.W okresie zawieszenia zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych realizacje proces kształcenia metodami zdalnymi, […]

Zajęcia metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla studentów Szanowni Studenci,Koordynatorzy większości realizowanych przedmiotów wyrazili gotowość do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Sposób oraz zakres realizacji jest różny i zależy głównie […]

Zaproszenie do udziału w projekcie SUKCES z NATURY
Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie do udziału w projekcie SUKCES z NATURY

Biuro Karier SGGW zaprasza studentki i studentów SGGW zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności interpersonalnych do wzięcia udziału w projekcie SUKCES z NATURY. Udział w projekcie to: bezpłatne indywidualne konsultacje z DORADCĄ […]

Wybór przedmiotu humanistycznego dla studentów pierwszego roku ZIP
Ogłoszenia dla studentów

Wybór przedmiotu humanistycznego dla studentów pierwszego roku ZIP

Wybór przedmiotu humanistycznego dla studentów pierwszego roku ZIP Do dnia 31.12.2019 r. studenci I roku kier. ZIP dokonują wyboru przedmiotu humanistycznego realizowanego w drugim semestrze. Wyboru jednego z dwóch przedmiotów  […]

ERASMUS+
Ogłoszenia dla studentów / Studia wymienne

ERASMUS+

Nabór wniosków w programie Erasmus+ oraz zapraszamy na Erasmus Day promujący uczelnie partnerskie Trwa nabór wniosków (20.11.2019 – 10.01.2020) – w trakcie naboru studenci wybierają miejsca z dostępnych dla wydziału […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -