Ogłoszenia dla studentów / pomoc materialna

Zmiana wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego

Wprowadzone zostało zarządzenie nr 75 Rektora SGGW z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 68 Rektora SGGW z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania […]