Laboratoria KMRiL

System VMS z robotem udojowym DeLaval
Laboratoria KMRiL

System VMS z robotem udojowym DeLaval

System udojowy VMS zapewnia monitorowanie parametrów pracy robota udojowego podczas symulowanego doju. Składa się z robota udojowego (jednostki udojowej), układu zasilania podciśnieniem wyposażonego w pompę próżniową DVP-F 900 napędzaną silnikiem […]

Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt
Laboratoria KMRiL

Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt

Laboratorium jest wyposażone w automatyczną stację żywienia krów, szynowy wózek paszowy oraz instalację do karmienia drobiu i pojenia zwierząt. Stacja paszowa jest sterowana za pomocą komputera zaopatrzonego w program żywieniowy. […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium obróbki nasion drzew i krzewów leśnych

W laboratorium obróbki nasion można przeprowadzać i badać proces łuszczenia szyszek drzew iglastych oraz ocenić jakość pozyskanych nasion, określając ich przydatność do wysiewu. Laboratorium wyposażone jest w suszarkę z wymuszonym […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium drgań i hałasów

W laboratorium znajduje się aparatura do pomiarów drgań i hałasu firmy Brüel & Kjær typ 2231, z modułem do oceny wpływu drgań na człowieka typ 2522 i zestawem filtrów tercjowych […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium skrawania drewna

W laboratorium znajduje się stanowisko pomiarowe do badania wpływu różnych czynników na przebieg procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi. Stanowisko to umożliwia regulację siły posuwu oraz pomiar i rejestrację następujących parametrów: […]

Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy
Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy

Stanowisko badawcze (hamownia silnikowa) pozwala na określenie charakterystyki zewnętrznej silników stosowanych w pilarkach przenośnych: wielkości rozwijanej mocy, momentu obrotowego i zużycia paliwa (jednostkowego i godzinowego) w zależności od jego obciążenia, […]

Laboratoria KMRiL

Aparatura do pomiarów parametrów ergonomicznych

Zestaw do pomiarów parametrów ergonomicznych: sił na dźwigniach ręcznych i nożnych, przyciskach, przełącznikach i momentów obrotowych na kołach sterowniczych. Zestaw składa się z przetworników tensometrycznych oraz cyfrowego wskaźnika.

Laboratoria KMRiL

Przystawka hydrauliczna Rockfin AG 5089

Przystawka hydrauliczna AG 5089 firmy Rockfin do napędu i monitorowania pracy układów hydraulicznych różnej chłonności. Pozwala na równoległe zasilanie trzech odbiorników, przy czym jedna z sekcji przeznaczona jest do zasilania […]

Laboratoria KMRiL

Rejestrator zderzeń

Rejestrator zderzeń IRD firmy Techmark Inc. jest przyrządem pozwalającym na rejestrowanie zderzeń produktów roślinnych i ogrodniczych w czasie ich zbioru, transportu, mechanicznego czyszczenia, sortowania, pakowania i przechowywania, a więc wówczas, […]

Laboratoria KMRiL

Aparatura do pomiaru zapylenia powietrza

Zestaw aparatury do pomiaru zapylenia powietrza PPG/I firmy Ströhlein wraz z wagą analityczną typ WPA 40/160/C/1 o dokładności wyznaczania masy ±0,01 mg firmy Radwag. Zestaw pozwala na oznaczanie pyłu całkowitego […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -