Laboratoria KMRiL

Laboratoria KMRiL

Polowe laboratorium badań maszyn rolniczych

Wyposażenie laboratorium umożliwia przeprowadzenie polowych badań w zakresie: oporów roboczych biernych narzędzi uprawowych, zapotrzebowania energetycznego przez maszyny napędzane hydraulicznie i od wałka odbioru mocy ciągnika, zużycia paliwa przez ciągnik, siły […]

Laboratoria KMRiL

Stanowisko do badań rozsiewaczy nawozów

Wyposażenie stanowiska stanowi jednotarczowy rozsiewacz o pojemności 300 kg. Rozsiewacz jest wyposażony w wymienne tarcze o różnej średnicy oraz liczbie i kącie ustawienia łopatek wysiewających. Napęd tarczy wysiewającej i mieszadła […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń czyszczących i suszarniczych

Wyposażenie laboratorium stanowią urządzenia czyszczące firmy PETKUS, na których można określać właściwości aerodynamiczne ziarna zbóż, ich skład granulometryczny, wskaźniki ilościowe i jakościowe pracy przesiewacza i tryjera. Pomiarowe stanowisko suszarnicze pozwala […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń do przygotowywania pasz

Laboratorium dysponuje śrutownikiem walcowym, rozdrabniaczem uniwersalnym, przesiewaczem mechanicznym oraz suszarkami służącymi do określenia wilgotności ziarna i pasz. W laboratorium można przygotowywać śrutę zbożową i określać jej właściwości fizyczne oraz wyznaczać […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium pozyskiwania mleka

W laboratorium znajdują się dwa pełnowymiarowe stanowiska hali udojowej typu „tandem” firmy DeLaval, wyposażonymi w najnowsze urządzenia udojowe. Stanowiskowe kontrolery doju wraz z zespołami zaworów i pulsatorami elektronicznymi umieszczone są […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań opryskiwaczy

Laboratorium badań opryskiwaczy jest wyposażone w: stacjonarny opryskiwacz, stół rowkowy Hardi Spray Scanner, stanowisko do pomiaru rozpylonych kropel cieczy i komputerowy system do wizualizacji i pomiarów strumienia cieczy wytwarzanego przez […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań narzędzi uprawowych

Laboratorium badań narzędzi uprawowych umożliwia przeprowadzenie badań zapotrzebowania energetycznego przez pełnowymiarowe narzędzia i maszyny uprawowe oraz na wizualizację realizowanego przez nie procesu roboczego. Pozwala także na analizę zjawisk oddziaływania na […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -