Laboratoria KOIP

Laboratoria KOIP

Laboratorium badań właściwości fizycznych produktów stosowanych w energetyce odnawialnej

Laboratorium wyposażone jest w maszynę wytrzymałościową firmy Instron przeznaczoną do pomiaru siły w funkcji drogi, w trakcie procesów odkształcania (ściskania, rozciągania) oraz badań zmęczeniowych lub reologicznych próbek wykonanych z materiałów […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium diagnostyki technicznej

Laboratorium korzysta ze sprzętu stacji kontroli pojazdów. Wyposażone jest w podnośnik dwukolumnowy, przyrząd do kontroli geometrii układu kierowniczego, wyważarkę dynamiczną, diagnoskop komputerowy KTS 570, diagnoskop wibroakustyczny oraz inne przyrządy do […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium eksploatacji technicznej

W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi procesami i operacjami obsługi technicznej maszyn i urządzeń. Laboratorium wyposażone jest w: stanowisko mycia części metodą ultradźwiękową; stanowiska montażu i demontażu wyposażone w […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium ekstruzji

Badawczo-dydaktyczne laboratorium ekstruzji w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Produkcją (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji) utworzono w roku 2005. Jest ono wyposażone w dwa jednoślimakowe ekstrudery z oprzyrządowaniem, umożliwiającym prowadzenie badań […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -