Laboratoria ZGE

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych
Laboratoria ZGE

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych

W Zakładzie Gospodarki Energetycznej powstało na potrzeby naukowo-dydaktyczne laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych.   Pierwszy, zakończony, etap budowy to unikalne stanowisko do badań sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda. Układ termodynamiczny, hydrauliczny […]

Laboratorium systemów fotowoltaicznych
Laboratoria ZGE

Laboratorium systemów fotowoltaicznych

Część plenerowa laboratorium obejmuje moduły fotowoltaiczne trzech odmian: monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz cienkowarstwowe, umieszczone na konstrukcji nośnej. Konstrukcja stanowi jednocześnie układ automatycznie śledzący azymut Słońca (śledzenie jednoosiowe) poprzez wykonanie 12-stu kroków. […]

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii
Laboratoria ZGE

Hybrydowy system odnawialnych źródeł energii

W latach 1999 – 2000 zespół naukowy Katedry Postaw Inżynierii SGGW pod kierownictwem profesora Andrzeja Chochowskiego wdrożył w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Budach Grabskich system odnawialnych źródeł do zasilania […]

Laboratorium sterowników PLC
Laboratoria ZGE

Laboratorium sterowników PLC

Laboratorium sterowników PLC dysponuje w chwili obecnej 4 stanowiskami wyposażonymi w zestawy programator + sterownik PLC + obiekt dydaktyczny. Zainstalowano dwa typy sterowników PLC produkowanych przez wiodące na świecie firmy: […]

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych
Laboratoria ZGE

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych dysponuje 5 stanowiskami laboratoryjnymi umożliwiającymi realizację w czasie semestru 14 ćwiczeń dydaktycznych. Grupa studentów podzielona na zespoły może równocześnie realizować 4 różne tematy ćwiczeń. W laboratorium […]

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
Laboratoria ZGE

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki dysponuje 7 stanowiskami laboratoryjnymi umożliwiającymi realizację w czasie semestru 14 ćwiczeń dydaktycznych. Grupa 16 studentów podzielona na zespoły może równocześnie realizować 4 różne tematy ćwiczeń. Laboratorium […]

Laboratorium promieniowania słonecznego
Laboratoria ZGE

Laboratorium promieniowania słonecznego

W 2005 roku na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiono laboratorium badawcze promieniowania słonecznego w skład którego wchodzi stacja  meteorologiczna (21°03’12” długości wschodniej; 52°09’37” szerokości północnej; 130 m n.p.m.) oraz […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -