Laboratoria ZPNT

Laboratoria ZPNT

Laboratorium analiz fizycznych

Laboratorium przeznaczone do badania i analizy fizycznych właściwości zjawisk i materiałów biologicznych. W laboratorium znajduje się pięć stanowisk badawczo-pomiarowych, na których prowadzone są badania i analizy, dotyczące fizycznych właściwości zjawisk […]

Laboratoria ZPNT

Laboratorium techniki cieplnej

W laboratorium przeznaczonym do ćwiczeń z przedmiotu technika cieplna odbywają się zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji. Zakres prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje podstawy techniki pomiarowej, pomiary związane z powietrzem wilgotnym, […]

Laboratoria ZPNT

Laboratorium suszarnictwa

Laboratorium suszarnicze wyposażone jest w suszarki, które są niezbędne do prowadzenia badań (komory ciepła bez przepływu powietrza i z przepływem wymuszonym, suszarka z przepływem pionowym, suszarka tunelowa, suszarki fluidyzacyjne: porcjowa […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -