Zaplecze dydaktyczne

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
Laboratoria ZGE

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki dysponuje 7 stanowiskami laboratoryjnymi umożliwiającymi realizację w czasie semestru 14 ćwiczeń dydaktycznych. Grupa 16 studentów podzielona na zespoły może równocześnie realizować 4 różne tematy ćwiczeń. Laboratorium […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium badań właściwości fizycznych produktów stosowanych w energetyce odnawialnej

Laboratorium wyposażone jest w maszynę wytrzymałościową firmy Instron przeznaczoną do pomiaru siły w funkcji drogi, w trakcie procesów odkształcania (ściskania, rozciągania) oraz badań zmęczeniowych lub reologicznych próbek wykonanych z materiałów […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium diagnostyki technicznej

Laboratorium korzysta ze sprzętu stacji kontroli pojazdów. Wyposażone jest w podnośnik dwukolumnowy, przyrząd do kontroli geometrii układu kierowniczego, wyważarkę dynamiczną, diagnoskop komputerowy KTS 570, diagnoskop wibroakustyczny oraz inne przyrządy do […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium eksploatacji technicznej

W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi procesami i operacjami obsługi technicznej maszyn i urządzeń. Laboratorium wyposażone jest w: stanowisko mycia części metodą ultradźwiękową; stanowiska montażu i demontażu wyposażone w […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium ekstruzji

Badawczo-dydaktyczne laboratorium ekstruzji w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Produkcją (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji) utworzono w roku 2005. Jest ono wyposażone w dwa jednoślimakowe ekstrudery z oprzyrządowaniem, umożliwiającym prowadzenie badań […]

Laboratoria ZPNT

Laboratorium techniki cieplnej

W laboratorium przeznaczonym do ćwiczeń z przedmiotu technika cieplna odbywają się zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji. Zakres prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje podstawy techniki pomiarowej, pomiary związane z powietrzem wilgotnym, […]

Laboratoria ZPNT

Laboratorium suszarnictwa

Laboratorium suszarnicze wyposażone jest w suszarki, które są niezbędne do prowadzenia badań (komory ciepła bez przepływu powietrza i z przepływem wymuszonym, suszarka z przepływem pionowym, suszarka tunelowa, suszarki fluidyzacyjne: porcjowa […]

Laboratorium promieniowania słonecznego
Laboratoria ZGE

Laboratorium promieniowania słonecznego

W 2005 roku na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiono laboratorium badawcze promieniowania słonecznego w skład którego wchodzi stacja  meteorologiczna (21°03’12” długości wschodniej; 52°09’37” szerokości północnej; 130 m n.p.m.) oraz […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium obróbki nasion drzew i krzewów leśnych

W laboratorium obróbki nasion można przeprowadzać i badać proces łuszczenia szyszek drzew iglastych oraz ocenić jakość pozyskanych nasion, określając ich przydatność do wysiewu. Laboratorium wyposażone jest w suszarkę z wymuszonym […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium drgań i hałasów

W laboratorium znajduje się aparatura do pomiarów drgań i hałasu firmy Brüel & Kjær typ 2231, z modułem do oceny wpływu drgań na człowieka typ 2522 i zestawem filtrów tercjowych […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -