Zaplecze dydaktyczne

Laboratoria KMRiL

Laboratorium skrawania drewna

W laboratorium znajduje się stanowisko pomiarowe do badania wpływu różnych czynników na przebieg procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi. Stanowisko to umożliwia regulację siły posuwu oraz pomiar i rejestrację następujących parametrów: […]

Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy
Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy

Stanowisko badawcze (hamownia silnikowa) pozwala na określenie charakterystyki zewnętrznej silników stosowanych w pilarkach przenośnych: wielkości rozwijanej mocy, momentu obrotowego i zużycia paliwa (jednostkowego i godzinowego) w zależności od jego obciążenia, […]

Laboratoria KMRiL

Aparatura do pomiarów parametrów ergonomicznych

Zestaw do pomiarów parametrów ergonomicznych: sił na dźwigniach ręcznych i nożnych, przyciskach, przełącznikach i momentów obrotowych na kołach sterowniczych. Zestaw składa się z przetworników tensometrycznych oraz cyfrowego wskaźnika.

Laboratoria KMRiL

Przystawka hydrauliczna Rockfin AG 5089

Przystawka hydrauliczna AG 5089 firmy Rockfin do napędu i monitorowania pracy układów hydraulicznych różnej chłonności. Pozwala na równoległe zasilanie trzech odbiorników, przy czym jedna z sekcji przeznaczona jest do zasilania […]

Laboratoria KMRiL

Rejestrator zderzeń

Rejestrator zderzeń IRD firmy Techmark Inc. jest przyrządem pozwalającym na rejestrowanie zderzeń produktów roślinnych i ogrodniczych w czasie ich zbioru, transportu, mechanicznego czyszczenia, sortowania, pakowania i przechowywania, a więc wówczas, […]

Laboratoria KMRiL

Aparatura do pomiaru zapylenia powietrza

Zestaw aparatury do pomiaru zapylenia powietrza PPG/I firmy Ströhlein wraz z wagą analityczną typ WPA 40/160/C/1 o dokładności wyznaczania masy ±0,01 mg firmy Radwag. Zestaw pozwala na oznaczanie pyłu całkowitego […]

Laboratoria KMRiL

Polowe laboratorium badań maszyn rolniczych

Wyposażenie laboratorium umożliwia przeprowadzenie polowych badań w zakresie: oporów roboczych biernych narzędzi uprawowych, zapotrzebowania energetycznego przez maszyny napędzane hydraulicznie i od wałka odbioru mocy ciągnika, zużycia paliwa przez ciągnik, siły […]

Laboratoria KMRiL

Stanowisko do badań rozsiewaczy nawozów

Wyposażenie stanowiska stanowi jednotarczowy rozsiewacz o pojemności 300 kg. Rozsiewacz jest wyposażony w wymienne tarcze o różnej średnicy oraz liczbie i kącie ustawienia łopatek wysiewających. Napęd tarczy wysiewającej i mieszadła […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń czyszczących i suszarniczych

Wyposażenie laboratorium stanowią urządzenia czyszczące firmy PETKUS, na których można określać właściwości aerodynamiczne ziarna zbóż, ich skład granulometryczny, wskaźniki ilościowe i jakościowe pracy przesiewacza i tryjera. Pomiarowe stanowisko suszarnicze pozwala […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń do przygotowywania pasz

Laboratorium dysponuje śrutownikiem walcowym, rozdrabniaczem uniwersalnym, przesiewaczem mechanicznym oraz suszarkami służącymi do określenia wilgotności ziarna i pasz. W laboratorium można przygotowywać śrutę zbożową i określać jej właściwości fizyczne oraz wyznaczać […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -