Zaplecze dydaktyczne

Laboratoria KMRiL

Laboratorium pozyskiwania mleka

W laboratorium znajdują się dwa pełnowymiarowe stanowiska hali udojowej typu „tandem” firmy DeLaval, wyposażonymi w najnowsze urządzenia udojowe. Stanowiskowe kontrolery doju wraz z zespołami zaworów i pulsatorami elektronicznymi umieszczone są […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań opryskiwaczy

Laboratorium badań opryskiwaczy jest wyposażone w: stacjonarny opryskiwacz, stół rowkowy Hardi Spray Scanner, stanowisko do pomiaru rozpylonych kropel cieczy i komputerowy system do wizualizacji i pomiarów strumienia cieczy wytwarzanego przez […]

Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań narzędzi uprawowych

Laboratorium badań narzędzi uprawowych umożliwia przeprowadzenie badań zapotrzebowania energetycznego przez pełnowymiarowe narzędzia i maszyny uprawowe oraz na wizualizację realizowanego przez nie procesu roboczego. Pozwala także na analizę zjawisk oddziaływania na […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -