Archive for Październik, 2009

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

I ETAP BUDOWY Niezwykle trudne warunki lokalowe Wydziału skłoniły władze dziekańskie do podjęcia starań o poprawę warunków pracy i studiowania. Dziekan Wydziału doc. dr hab. inż. Jerzy Więsik wspólnie z […]

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Katedra

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W 1977 roku, wraz z powołaniem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, został utworzony Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którym od początku do 31 stycznia 1989 roku kierował prof. dr hab. […]

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych
Konferencje

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W dniach 14-15 września 1999 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja “Badania maszyn i urządzeń rolniczych” zorganizowana z okazji Jubileuszu X-lecia Katedry Maszyn Rolniczych. Przybyłych gości i uczestników konferencji powitał kierownik […]

Międznarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie w energetyce”. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Międznarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie w energetyce”. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca

W dniu 24 września 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie w energetyce” organizowana z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca. Tematyka poruszona podczas konferencji dotyczyła nowych […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Technika i technologia w leśnictwie polskim”
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Technika i technologia w leśnictwie polskim”

W dniach 19 i 20 września 2007 roku odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leśnictwie polskim” zorganizowana z okazji 50-lecia Zakładu Mechanizacji Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Procesy Produkcyjne w Leśnictwie – Technika, Technologia, Organizacja”
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Procesy Produkcyjne w Leśnictwie – Technika, Technologia, Organizacja”

W dniu 21.06.2005 roku z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Jerzego Więsika odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem “Procesy produkcyjne w leśnictwie – technika, technologia, […]

prof. dr hab. inż. Cezary Ignacy Bocheński (1937-2009)
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Cezary Ignacy Bocheński (1937-2009)

Prof. dr hab. inż. Cezary Ignacy Bocheński, zatrudniony w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, był specjalistą z zakresu silników spalinowych, paliw i recyklingu. W roku 1962 skończył […]

prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski (1925-2002)
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski (1925-2002)

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Kuczewski urodził się 2 czerwca 1925 roku w Warszawie. Szkołę średnią kończy na tajnych kompletach i po zakończeniu wojny podejmuje studia na Wydziale Mechanicznym […]

prof. dr hab. inż. Mieczysław Botwin (1925-2001)
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Mieczysław Botwin (1925-2001)

Prof. dr hab. Mieczysław Botwin urodził się 6 stycznia 1925 roku we Lwowie tam też był uczniem szkoły im. Teofila Lenartowicza oraz V Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. […]

prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński

W 2008 roku prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński obchodził jubileusz 70-lecia urodzin. Urodził się 6 czerwca 1938 roku w Uniejewie, powiat płocki. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -