Archive for Listopad, 2009

Wizyta Profesora Wiktora Efimova Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu
Programy europejskie / Studia wymienne / Wizyty naukowe

Wizyta Profesora Wiktora Efimova Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu

W dniu 21 listopada 2009r. mieliśmy przyjemność gościć na naszym Wydziale Profesora Wiktora Efimova, Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu. Podczas wizyty Rektor Efimov spotkał się z władzami Wydziału […]

Laboratorium sterowników PLC
Laboratoria ZGE

Laboratorium sterowników PLC

Laboratorium sterowników PLC dysponuje w chwili obecnej 4 stanowiskami wyposażonymi w zestawy programator + sterownik PLC + obiekt dydaktyczny. Zainstalowano dwa typy sterowników PLC produkowanych przez wiodące na świecie firmy: […]

Laboratorium automatyki
Laboratoria KPI

Laboratorium automatyki

Laboratorium automatyki wykorzystywane do zajęć dydaktycznych z przedmiotu elementy automatyki oraz urządzenia automatyki i sterowanie na dwóch kierunkach studiów dziennych i zaocznych. Możliwa jest także realizacja ćwiczeń dla studentów innych […]

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych
Laboratoria ZGE

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych dysponuje 5 stanowiskami laboratoryjnymi umożliwiającymi realizację w czasie semestru 14 ćwiczeń dydaktycznych. Grupa studentów podzielona na zespoły może równocześnie realizować 4 różne tematy ćwiczeń. W laboratorium […]

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
Laboratoria ZGE

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki dysponuje 7 stanowiskami laboratoryjnymi umożliwiającymi realizację w czasie semestru 14 ćwiczeń dydaktycznych. Grupa 16 studentów podzielona na zespoły może równocześnie realizować 4 różne tematy ćwiczeń. Laboratorium […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium badań właściwości fizycznych produktów stosowanych w energetyce odnawialnej

Laboratorium wyposażone jest w maszynę wytrzymałościową firmy Instron przeznaczoną do pomiaru siły w funkcji drogi, w trakcie procesów odkształcania (ściskania, rozciągania) oraz badań zmęczeniowych lub reologicznych próbek wykonanych z materiałów […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium diagnostyki technicznej

Laboratorium korzysta ze sprzętu stacji kontroli pojazdów. Wyposażone jest w podnośnik dwukolumnowy, przyrząd do kontroli geometrii układu kierowniczego, wyważarkę dynamiczną, diagnoskop komputerowy KTS 570, diagnoskop wibroakustyczny oraz inne przyrządy do […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium eksploatacji technicznej

W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi procesami i operacjami obsługi technicznej maszyn i urządzeń. Laboratorium wyposażone jest w: stanowisko mycia części metodą ultradźwiękową; stanowiska montażu i demontażu wyposażone w […]

Laboratoria KOIP

Laboratorium ekstruzji

Badawczo-dydaktyczne laboratorium ekstruzji w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Produkcją (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji) utworzono w roku 2005. Jest ono wyposażone w dwa jednoślimakowe ekstrudery z oprzyrządowaniem, umożliwiającym prowadzenie badań […]

Laboratoria ZPNT

Laboratorium techniki cieplnej

W laboratorium przeznaczonym do ćwiczeń z przedmiotu technika cieplna odbywają się zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji. Zakres prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje podstawy techniki pomiarowej, pomiary związane z powietrzem wilgotnym, […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -