Archive for Maj, 2010

Konferencja “Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych” z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. Zbigniewa Majewskiego
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Konferencja “Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych” z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. Zbigniewa Majewskiego

W dniu 28.05.2010 roku z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Zbigniewa Majewskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem “Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych”.  […]

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec

Prof. dr hab. Franciszek Krawiec urodził się 10 września 1939 roku w Niżborgu Starym w byłym województwie tarnopolskim. Po ukończeniu Technikum Handlowego w 1958 roku, podjął studia w Wyższej Szkole […]

Technika Rolnicza i Leśna
Kierunki kształcenia

Technika Rolnicza i Leśna

Absolwenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna mogą ubiegać się o dyplom inżyniera europejskiego (EUR ING), przyznawany przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), który bardzo ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. W celu uzyskania dyplomu inżyniera europejskiego należy udokumentować praktykę zawodową (zaliczane są także praktyki zagraniczne odbywane w trakcie studiów) i zdać egzamin z języka obcego uznany przez FEANI.

Technologie Energii Odnawialnej
Kierunki kształcenia

Technologie Energii Odnawialnej

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiony został makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej. W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to […]

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kierunki kształcenia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym uruchomionym w roku akademickim 1999/2000. Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nabywają wiedzę z nauk technicznych, rolniczych, leśnych i ekonomicznych w […]

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010
Okiem studenta

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010

Elementem tradycji Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji jest zorganizowanie przez Samorząd Studentów Ogniska Wydziałowego, połączonego z wieloma konkursami, wspólną zabawą w rytm muzyki oraz innymi studenckimi atrakcjami. Do późnych godzin nocnych […]

IX Konferencja Naukowa Wydziału Inżynierii Produkcji “Organizacja i Inżynieria Produkcji w Rolnictwie i Leśnictwie”
Konferencje

IX Konferencja Naukowa Wydziału Inżynierii Produkcji “Organizacja i Inżynieria Produkcji w Rolnictwie i Leśnictwie”

Tradycją stało się organizowanie w połowie maja na Wydziale Inżynierii Produkcji  Konferencji Naukowej „Organizacja i Inżynieria Produkcji w Rolnictwie i Leśnictwie”, w czsie której pracownicy prezentują swoje osiągnięcia naukowe z […]

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski

Prof. dr hab. Zbigniew Majewski urodził się 19 marca 1940 roku w Warszawie. Studia wyższe ukończył w roku 1964 na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł […]

Wydział Inżynierii Produkcji w czasie Dni SGGW 14-15 maja 2010
Okiem studenta

Wydział Inżynierii Produkcji w czasie Dni SGGW 14-15 maja 2010

Tradycją stało się organizowanie w połowie maja Dni SGGW, w czasie których Wydziały prezentują swoją ofertę edukacyjną. Podczas Dni SGGW uczniowie szkół średnich mieli okazję od podszewki poznać największą i […]

II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs BHP

II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 14 maja 2010r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -