Archive for Wrzesień, 2010

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych”. Jubileusz 70-lecia dr hab. inż. Janusza Sztybera
Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych”. Jubileusz 70-lecia dr hab. inż. Janusza Sztybera

W dniu 28września 2010r. na Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin dr hab. inż. Janusza Fryderyka Sztybera, prof. nadzw. […]

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)
Wizyty naukowe

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)

W dniach 13.09-17.09.2010 Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski, Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. inż. Tomasz Nurek oraz dr inż. Piotr Borowski przebywali z wizytą na […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -