Archive for Październik, 2010

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Studia podyplomowe

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomił od 1 października 2013 roku trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, […]

Studia doktoranckie – studia III stopnia
Studia doktoranckie

Studia doktoranckie – studia III stopnia

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW prowadzone są w dziedzinie: nauki rolnicze, w dyscyplinie: inżynieria rolnicza trwają cztery lata. Uczestnikiem Studiów może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy […]

Dla pracowników

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji

Imię i nazwisko Katedra Telefon e-mail budynek/ pokój dr hab. inż. Monika Aniszewska KMRiL 22 59 345 20 monika_aniszewska@sggw.pl 18/203 dr inż. Michał Awtoniuk KPI 22 59 346 08 michal_awtoniuk@sggw.pl […]

Dydaktyka

Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji

Opis specjalności na poszczególnych kierunkach realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie Kierunek Technika Rolnicza i Leśna Inżynieria i Technologie Informacyjne w Rolnictwie Inżynieria i Technologie Informacyjne w Leśnictwie […]

Studia II stopnia
Studia II stopnia

Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW studia II stopnia prowadzone są na trzech kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Systemów Biotechnicznych oraz Technologie Energii Odnawialnej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci […]

Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2010/11
Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2010/11

4 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2010/11. W czasie Inauguracji nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie i z rąk Prorektora SGGW oraz Dziekana Wydziału […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -