Archive for Listopad, 2010

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)

Dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW, przed przejściem z dniem 1 października 2010 r. na emeryturę był zatrudniony w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego […]

Zagadnienia na egzamin inżynierski TRiL
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski TRiL

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań 1.               Amortyzacja środków trwałych.2.               Budowa i działanie kolumny rektyfikacyjnej.3.               Budowa i działanie pasteryzatora (wymiennika ciepła […]

Zagadnienia na egzamin magisterski TRiL
Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski TRiL

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 50 pytań Przedmioty kierunkowe 1.               Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procedurze certyfikacyjnej wyrobu.2.               Badania jakości pracy […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -