Archive for Grudzień, 2010

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. nadzw. SGGW
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. nadzw. SGGW

Janusz Fryderyk Sztyber urodził się l stycznia 1940 roku w Nowym Dworze (woj. podlaskie). W 1958 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej i w tym samym roku podjął studia […]

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej
Wizyty naukowe

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej

W dniu 6 grudnia przebywali na Wydziale Inżynierii Produkcji dr Michael Knaus z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Trewirze (Niemcy) oraz Berk Kucukkara z Uniwersytetu Akdeniz w Antalii (Turcja). Wizyta została […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -