Archive for Styczeń, 2011

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej
Publikacje

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej

Wraz z nowym rokiem nakładem wydawnictwa SGGW ukazał się pierwszy tom podręcznika „Urządzenia techniczne w produkcji leśnej” pt. „Urządzenia do hodowli i ochrony lasu”. Autorami podręcznika są Jerzy Więsik i […]

Wizyta naukowa w Akdeniz University w Antalii
Wizyty naukowe

Wizyta naukowa w Akdeniz University w Antalii

W dniach 26.12-30.12.2010 dr inż. Piotr Borowski przebywał na Akdeniz University w Antalii, gdzie prowadził seminaria naukowe dla profesorów i kadry zarządzającej Faculty of Agriculture z zakresu pozyskiwania środków unijnych. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -