Archive for Marzec, 2011

Technologie zbioru roślin energetycznych
Publikacje

Technologie zbioru roślin energetycznych

Nakładem „Wydawnictwa SGGW” został wydany podręcznik „Technologie zbioru roślin energetycznych” pod redakcją Aleksandra Lisowskiego Tematem nadrzędnym monografii jest zagadnienie z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujące problematykę technologii zbioru biomasy pozyskiwanej […]

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki
Publikacje

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki

Tematem nadrzędnym monografii i jest zagadnienie z zakresu inżynierii rolniczej obejmujące problematykę rozdrabniania materiału roślinnego kukurydzy zbieranej sieczkarnią polową, wyposażoną w toporowy zespół tnący, którego działanie jest wspomagane elementami dodatkowymi. […]

Profesor Czesław Waszkiewicz – ZŁOTY INŻYNIER 2010
Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz – ZŁOTY INŻYNIER 2010

W XVII edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, najstarszego – liczącego 145 lat, ukazującego się od 1866 roku polskiego czasopisma, kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie, prof. dr […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -