Archive for Kwiecień, 2011

O nas w mediach

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Już od 35 lat na terenie kraju odbywa się Olimpiada Wiedzy i […]

Okiem studenta

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Od wielu lat Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie jest jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nagrodą w etapie centralnym są m.in. indeksy wyższych Uczelni. W dniu 15 […]

Dyplom i medal fundacji im. Hanki Bożyk dla studentki WIP Aleksandry Hasny
Jubileusze i nagrody

Dyplom i medal fundacji im. Hanki Bożyk dla studentki WIP Aleksandry Hasny

Fundacja im. Hanki Bożyk popularyzuje ideę nagradzania osób ratujących życie ludzkie oraz spowodowanie, by przypadki pozytywne wzięły górę nad patologiami przytłaczającymi nas na co dzień. Fundacja im. Hanki Bożyk „Pogotowie […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -