Archive for Maj, 2011

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”
Konferencje / Okiem studenta

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji” odbyła się 25 maja 2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło […]

III edycja Konkursu o BHP
Do trzeciej edycji konkursu zgłosiło się 196 średnich szkół rolniczych i leśnych, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. Do finału przystąpiło 127 uczniów w tym 7 dziewcząt.
Konkurs BHP

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 20 maja 2011r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -