Archive for Czerwiec, 2011

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)

Dr hab. inż. Stefan Piotrowski urodził się 15 maja 1936 r. w Krynicy w woj. białostockim. W roku 1953 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim. W roku 1955 podjął studia […]

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011
Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011

W dniu 1 czerwca 2011r., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle Studenci na miejscu zapoznali się z […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -