Archive for Październik, 2011

V Konferencja dla nauczycieli szkół rolniczych
Konferencje

V Konferencja dla nauczycieli szkół rolniczych

W dniach 20-21 października 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 164,  po raz piąty odbyła się konferencja naukowo-techniczna dla nauczycieli przedmiotów technicznych rolniczych szkół […]

Uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2011/2012
Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2011/2012

3 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2011/12. W czasie Inauguracji nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie oraz z rąk Prorektora SGGW prof. dr hab. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -